Política de Privacidad

I enlighet med lag 15/1999 från den 13 december gällande skydd av personlig information meddelar vi härmed att din personliga information, som kan innefattas av detta meddelande, lagras på en automatisk fil som företaget TransferNerja.com, NIF 53373109E, bär ansvar för. Syftet med denna fil är att tillhandahålla den begärda tjänsten.

Användaren garanterar riktigheten i all information som kommuniceras via www.transfernerja.com, och denne skall hålla den information denne förser TransferNerja.com med uppdaterad så att den motsvarar sin verklighet vid alla tidpunkter, och bära allt ansvar för eventuell falsk eller oriktig information, och eventuella skador som orsakas TransferNerja.com eller tredje parter som ett resultat.

TransferNerja.com bär inget ansvar för felaktig, oriktig eller olaglig användning av den information som visas på de olika sidorna på TransferNerja.com.

Inom de juridiska begränsningarna kommer TransferNerja.com inte att bära ansvar för bristen på sanning, integritet, uppdatering eller riktighet i data eller information på dessa internetsidor. Innehållet och informationen på sidorna på TransferNerja.com utvecklas av kompetent professionell personal i syfte att fungera ordentligt. Innehåll och information är dock inte knutet till TransferNerja.com och de representerar inte åsikter, råd eller juridiska råd av något slag, eftersom tjänsten endast erbjuds i syfte att informera, utbilda och sprida.

Internetsidorna på TransferNerja.com kan innehålla länka till webbplatser från tredje parter. Därför skall företaget inte hållas ansvarigt för innehåll som kan visas på webbplatser från tredje part. Texter, bilder, ljud, animeringar, mjukvara och annat innehåll på denna webbplats är TransferNerja.com:s exklusiva egendom, eller deras licensierade partners. All överföring, distribuering, medgivande, återskapande, lagring eller publicering, såväl av allt som av delar av innehållet, kräver ett uttryckligt godkännande från TransferNerja.com.

För att nå tjänsterna som erbjuds av TransferNerja.com på webbplatsen behöver du ange viss personlig information. I enlighet med lag 15/1999 från 13 december meddelar vi härmed att din personliga information kommer att lagras och hanteras i filer som ägs av TransferNerja.com i syfte att erbjuda våra tjänster. Vi meddelar även att du kan utöva din rätt att nå, rätta, avbryta och säga emot din personliga information genom att skriva till oss på El Chaparil, 9 1°F, 29780, Nerja (Malaga), genom att mejla oss på info@transfernerja.com eller genom att ringa 600707070. Användare som tillhandahåller personlig information godkänner att de kan kontaktas av företag inom TransferNerja.com:s grupp i syfte att utföra aktiviteter som är relaterade till företagets syfte. Användarna meddelas härmed att denna kommunikation kan äga rum i samma ögonblick som de tillhandahåller TransferNerja.com sin information.

Ditt accepterande av detta juridiska meddelande är ett uttryckligt godkännande att TransferNerja.com får skicka reklam eller marknadsföring via e-post eller andra motsvarande kommunikationsvägar, i enlighet med villkoren i lag 34/2002 från Services of the Information Society and Electronic Commerce. Om du inte är intresserad av att motta den här sortens kommunikation kan du kontakta TransferNerja.com på den tidigare nämnda adressen eller genom att mejla info@transfernerja.com och meddela att du önskar göra detta. På samma sätt kan TransferNerja.com skicka specifik information, eller information som är relaterad till ditt innehav av ett aktivt konto på TransferNerjas webbplats.

All tillgång till webbplatsen utgör ett uttryckligt godkännande av de allmänna och specifika användarvillkoren. Dessa villkor kan modifieras av webbplatsens ägare när som helst och utan ett meddelande i förväg.