Aviso Legal

1. WEBBPLATSENS ÄGARES IDENTITET

IDENTITETEN OCH ANNAN INFORMATION OM FÖRETAGET SOM ÄGER WEBBPLATSEN ÄR FÖLJANDE:

Företagsinformation:

Ägare av webbplatsen: TransferNerja.com – José Atencia Herrera

 

C.I.F: 53373109E

CALLE MADRID, 13 - NERJA (MALAGA) SPAIN

E-post: info@transfernerja.com

2. ACCEPTANS AV ANVÄNDARVILLKOREN

DESSA VILLKOR (HÄDANEFTER “JURIDISKT MEDDELANDE”) HAR SOM SYFTE ATT REGLERA ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, SOM TILLHANDAHÅLLS AV ÄGAREN TILL DENNA URL.

Den som använder webbplatsen klassas som användare, och genom att bli klassad som användare godkänner man alla användarvillkor i dokumentet.

Ägaren av webbplatsen kan erbjuda tjänster eller produkten genom webbplatsen, för vilka särskilda villkor kan gälla, och dessa villkor kan ersätta, komplettera och/eller modifiera dessa villkor. I sådant fall kommer användaren att meddelas om detta i varje specifikt fall.

3. KORREKT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Användaren godkänner att använda webbplatsen, dess innehåll och tjänster i enlighet med aktuell lagstiftning, detta juridiska meddelande, gott uppförande, och korrekt beteende. Användaren skall inte använda webbplatsen eller tjänster den tillhandahåller för syften som är olagliga eller som motsäger innehållet i detta juridiska meddelande, på ett sätt som är skadligt för intressen eller rättigheterna hos tredje parter, eller som på något sätt kan skada, ogiltigförklara eller påverka webbplatsen eller dess tjänster, eller hindra andra användare från att använda webbplatsen.

Användaren godkänner dessutom att denne inte ska förstöra, förändra, förhindra funktionen, eller på något annat sätt skada data, program eller elektroniska dokument och andra föremål som finns på denna webbplats.

Användaren skall inte förhindra andra användare från att få åtkomst till tjänsten genom masskonsumtion av de tekniska resurser som ägaren av webbplatsen använder för att tillhandahålla tjänsten, och utföra handlingar som kan skada, störa eller orsaka problem med sådana system.

Användaren skall inte introducera program, virus, makron, applets, ActiveX-kontroller eller andra sorters enheter eller koder som kan orsaka eller misstänkas orsaka någon form av förändring på de tekniska systemen som ägaren av webbplatsen eller tredje parter tillhandahåller.

4. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Allt innehåll på webbplatsen är, såvida inget annat anges, webbplatsens ägares exklusiva egendom eller tredje parters egendom inklusive, men inte begränsat till, grafisk design, källkod, logotyper, grafik, ritningar, fotografier och andra föremål som visas på webbplatsen.

Alla kommersiella namn, varumärken eller identifierande bilder av något slag som publiceras på webbplatsen är upphovsrättsskyddade enligt lag.

Ägaren av webbplatsen godkänner ingen typ av licens eller auktorisering för användarens personliga användning av ägarens intellektuella och industriella egendom eller andra rättigheter som är relaterade till webbplatsen och tjänsterna på den.

 

5. ANSVARSFRISKRIVNING

ANSVAR VID ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Användaren är den enda person som kan hållas ansvarig för brott mot avtalet eller skador som orsakas av användningen av webbplatsen, och medger att webbplatsens ägare, dennes partners, företag i samma koncern, kollegor, anställda och representanter, inte har något ansvar för skador som kan uppstå på grund av användarens handlingar.

Webbplatsens ägare kommer att vidta alla rimliga handlingar och använda alla rimliga resurser för att tillhandahålla uppdaterad och aktuell information på webbplatsen. Webbplatsens ägare kommer dock inte att vara ansvarig för eventuella fel eller försummelser i innehållet som kan nås på denna webbplats.

Användaren är den enda person som ansvarar för reklamationer eller juridiska processer, såväl i som utanför rättssalar, som tredje parter inleder mot webbplatsens ägare som ett resultat av användarens användning av webbplatsen. I sådana fall skall användaren ansvara för eventuella utgifter, avgifter och kompensation som drabbar webbplatsens ägare som ett resultat av den pågående reklamationen eller juridiska processen.

ANSVAR FÖR WEBBPLATSENS FUNGERANDE

Webbplatsens ägare skall inte bära ansvar för någon form av störande, försummelse, informationsvirus, telefonskador, eller nedkoppling som sker vid användning av det elektroniska systemet på grund av anledningar som står utom webbplatsens ägares kontroll.

Webbplatsens ägare skall inte heller hållas ansvarig för några förseningar eller störningar i användningen av det elektroniska systemet som orsakas av defekter eller överbelastning av telefonlinjer eller internet, och skador som orsakas av tredje parter på grund av olagliga brott som står utom webbplatsens ägares kontroll.

Webbplatsens ägare kan tillfälligt och utan förvarning avbryta webbplatsens tillgänglighet på grund av underhåll, reparationer, uppdateringar eller förbättringar.

ANSVAR FÖR LÄNKAR

Länkar på webbplatsen kan leda användaren till andra webbplatser som hanteras av tredje parter.

Webbplatsens ägare skall inte hållas ansvarig för information utanför webbplatsen, eftersom länkarnas syfte endast är att informera användaren om att andra informationskällor existerar för ett specifikt syfte.

Webbplatsens ägare skall inte hållas ansvarig för att sådana länkar fungerar ordentligt, för resultaten som uppnås på grund av dessa länkar, och för riktigheten och lagligheten i innehållet eller informationen som kan nås, eller för de skador som användaren kan drabbas av som ett resultat av informationen den länkade webbplatsen innehåller.